Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A weboldalunk címe: https://technikahaza.hu.

A https://technikahaza.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

1.    Az adatkezelő neve:
Technika Háza Rendezvényszervező Kft.
Székhely: 3530  Miskolc Görgey Artúr utca 5.
cégjegyzékszám: _05 09026035,
adószám: _24680149-2-05,
képviseli: _Kiss László,
Telefonszám: +36 20 365 3900
Email: kiss@redon.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató)

2.    A kezelt adatok köre:

Rendezvényre történő jelentkezés, jegyvásárlás

  1. A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználók egyedi azonosítása nélkül: a felhasználó számítógépének IP-címe a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a weboldal automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra személyes adatokkal. Az adatok kezelésének célja annak elemzése, hogy a felhasználók (a felhasználók egyedi azonosítása nélkül) mennyi időt töltenek el a weboldalon, milyen aloldalakat látogatnak meg onnan.
  1. A Szolgáltató által a https://technikahaza.hu weboldalon, illetve facebook eseményben közzétett rendezvényre történő jelentkezéskor a felhasználó (jegyvásárlás céljából) automatikusan a https://tixa.hu felületre kerül átirányításra, a jegyvásárlás ezen a felületen keresztül történik. A https://tixa.hu oldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://tixa.hu/adatvedelem. 
Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAz adatok köreAdatmegőrzési idő, hozzáférési jogok, adattovábbítások címzettjei
Ingyenes rendezvényekre történő regisztráció.

A Szolgáltató a rendezvény időpontjáig maximum 3 emlékeztető mailt jogosult küldeni a regisztrált személyek részére, melyben emlékezteti a regisztráltakat a rendezvény időpontjáról, illetve tájékoztatja a rendezvénnyel kapcsolatos esetleges változásokról.

A levél tájékoztatást tartalmazhat hírlevélre való feliratkozás lehetőségéről.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A regisztráció során megadott személyes adatok: jelentkező neve és mail címe.Amennyiben a felhasználó a hírlevélre nem iratkozik fel a rendezvény időpontjáig.

Amennyiben feliratkozik hírlevélre, a hozzájárulás visszavonásáig (a kapcsolattartáshoz szükséges ideig, illetve a leiratkozásig).

Az elektronikus kapcsolattartás bonyolításában külső megbízottak (adatfeldolgozók) támogatják a Szolgáltatót.

A Szolgáltató a jegyvásárlást követően a https://tixa.hu partnertől jogosult a jelentkezők mail címét tartalmazó listát kérni és részükre  köszönetnyilvánító levelet küldeni. 

A levéltájékoztatást tartalmaz hírlevélre való feliratkozás lehetőségéről.

GDPR 6. cikk (1) b) a https://tixa.hu oldalt üzemeltető partnerrel kötött szerződés teljesítése.

További információ: https://tixa.hu/adatvedelem.

A jelentkezők mail címe.Amennyiben a felhasználó a hírlevélre nem iratkozik fel a rendezvény időpontjáig, a mail címe automatikusan törlésre kerül.

Amennyiben feliratkozik hírlevélre, a hozzájárulás visszavonásáig (a kapcsolattartáshoz szükséges ideig, illetve a leiratkozásig).

Az elektronikus kapcsolattartás bonyolításában külső megbízottak (adatfeldolgozók) támogatják a Szolgáltatót.

A Szolgáltató megkeresheti a feliratkozó felhasználókat promóciós ajánlatokkal –e-mailes hírlevél – a Szolgáltató által szervezett soron következő rendezvényekről és programokról.GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 6. § (1) szerint az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. 

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználó neve és mail címe.A hozzájárulás visszavonásáig (a kapcsolattartáshoz szükséges ideig, illetve a leiratkozásig). 

 

3. Rendezvényen történő részvétel:

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAz adatok köreAdatmegőrzési idő, hozzáférési jogok, adattovábbítások címzettjei
A rendezvények promóciója, a közönség számára elérhetővé tétele céljából a Szolgáltató jogosult a rendezvényen fellépő (a továbbiakban: fellépő) személyek nevét/ művésznevét és képmását közzétenni a https://technikahaza.hu oldalon, illetve közösségi médiában (pl. facebook esemény).GDPR 6. cikk (1) b) a fellépővel kötött szerződés teljesítése.A fellépő neve és képmása, illetve a szerződésben szereplő egyéb személyes adat.A szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1)).
A rendezvényen a jelenlévőkről készített fotók és videók (együtt: felvételek).

A felvételek megjelenési helyei: 

A https://technikahaza.hu honlapon, közösségi médiában (pl. facebook esemény), egyéb információs vagy promóciós anyagokban.

A Szolgáltató által közzétett felvételek magáncélú felhasználásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés (pl. a már publikált anyagok) jogszerűségét.

Tömegfelvételek esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására (Ptk. 2:48. § (2)).

A rendezvényen készített fotók és videók, valamint bármely egyéb, az érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép, videó vagy egyéb médiaanyag.A hozzájárulás visszavonásának hiányában a felvételek elkészítését követő 5 év.

A felvétel nyilvánosságra hozataláig a Szolgáltató munkatársai, illetve az adatfeldolgozó.

A felvételek készítésében, tárolásában külső megbízottak (adatfeldolgozók) támogatják a Szolgáltatót.

5.    Adatfeldolgozó megnevezése:

redon pozitív Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-0263383501 Miskolc, Bedegvölgy utca 14.)

6.    Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. A fentiekben megjelölt mail címre érkező törlési, módosítási, adatigénylési, inaktiválási igények végrehajtása, hírlevelek összeállítása és kiküldése.

7.    Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra, és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. 

8.    A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A Szolgáltató segítségképp az alábbiakban foglalja össze a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. 

A felhasználó jogosult tájékoztatásra arról, hogy a Szolgáltató hogyan kezeli személyes adatait, és mik a kapcsolódó jogai. A tájékoztatást a Szolgáltató egy hónapon belül adja meg. A felhasználó jogosult hozzáférni személyes adataihoz, másolatot kérni, valamint a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. A felhasználót megilleti a törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy töröltesse, vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs jogszerű indok a Szolgáltató számára azok további használatára. A felhasználó továbbá kérheti adatai további kezelésének korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szolgáltató továbbra is tárolhatja az adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. 

A felhasználó jogosult panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; ugyfelszolgalat@naih.hu), és az illetékes bíróság (http://birosag.hu) előtti keresetindításra.

Kelt: 2018. május 25.

………….………………..……. 

Kiss László
ügyvezető
Technika Háza Rendezvényszervező Kft.